Motivation i skolan. Kan en mer verklighetsnära undervisning höja motivationen för eleverna i de yrkesinriktade programmen?

DSpace Repository

Motivation i skolan. Kan en mer verklighetsnära undervisning höja motivationen för eleverna i de yrkesinriktade programmen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Motivation i skolan. Kan en mer verklighetsnära undervisning höja motivationen för eleverna i de yrkesinriktade programmen?
Author Bengtsson, Catarina ; Månsson, Jouko
Date 2005
English abstract
Motivation at school. Could an education closer to reality, increase the pupils´ motivation in vocational schools?
Swedish abstract
Bengtsson Catarina & Månsson Jouko. (2005). Motivation i skolan. Kan en mer verklighetsnära undervisning höja motivationen för eleverna i de yrkesinriktade programmen? (Motivation at school. Could an education closer to reality, increase the pupils´ motivation in vocational schools?) Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att få svar om en mer verklighetsnära praktisk undervisning kan ge eleverna mer motivation under dessa lektioner. Om det har betydelse att undervisningen som sker i skolan ej är så verklighetsnära som vi önskar. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om motivation kan stärkas hos eleverna genom en mer verklighetsnära praktisk undervisning. Med hjälp av intervjuer bland både lärare och elever, vill vi undersöka om detta kan höja motivationen hos eleverna under de dessa lektioner och vad som kan tänkas påverka deras motivation. Sammanfattningsvis förstår vi genom resultaten av intervjuerna att det finns önskemål bland både elever och lärare i yrkesinriktade gymnasieprogram att ha en mer praktisk verklighetsnära undervisning för att skapa en höjd motivation. Motivationen hos både elev och lärare är viktig för att ta tills sig kunskap.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject motivation
undervisning
yrkesinriktade gymnasieprogram
Handle http://hdl.handle.net/2043/1820 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics