The Research Circle as a Resource in Challenging Academics' Perceptions of how to Support Students' Literacy Development in Higher Education

DSpace Repository

The Research Circle as a Resource in Challenging Academics' Perceptions of how to Support Students' Literacy Development in Higher Education

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title The Research Circle as a Resource in Challenging Academics' Perceptions of how to Support Students' Literacy Development in Higher Education
Author Bergman, Lotta
Date 2014
English abstract
This article deals with an action research project in which a group of academics from different disciplines reflect on and gradually extend their knowledge on how to support students’ academic literacy development. The aim of this research is to understand how the collaborative work becomes a resource in challenging participants’ initial perceptions. The results show that participants’ experience-based stories play a significant role alongside research-based knowledge. The participants’ conversations change character from focusing on approaches to remedy students’ failings to focusing on participants’ individual teaching practices and institutional responsibilities. Accordingly, a basis for change and development is created.
Swedish abstract
Artikeln tar sin utgångspunkt i ett aktionsforskningsprojekt där en grupp högskolelärare från olika discipliner reflekterar över och gradvis vidgar sin kunskap om hur de kan stödja studenters akademiska literacy-utveckling. Syftet med att beforska gruppens arbete var att förstå hur det kollaborativa arbete kan användas som resurs i att utmana deltagarnas initiala föreställningar. Resultatet visar att deltagarnas erfarenhetsbaserade kunskaper spelar en signifikant roll vid sidan av den forskningsbaserade kunskap gruppen behandlar. Deltagarnas samtal ändrar karaktär från fokus på att avhjälpa studenters brister till att fokus på möjligheter i den egna undervisningspraktiken och det gemensamma institutionella ansvaret. Därmed skapas förutsättningar för förändring och utveckling.
Publisher Nipissing University
Host/Issue Canadian Journal of Action research;2
Volume 15
ISSN 1925-7147
Pages 3-20
Language eng (iso)
Subject action research
collaboration
academic literacy
research circle
higher education
academic teaching
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18215 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics