Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet

DSpace Repository

Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet
Author Kheder, Nasrin ; van der Pals, Hanna
Date 2005
English abstract
van der Pals, H & Kheder, N (2005) Riskfactors for development of burnout. A study on workrelated burnout. Degree project,10 credit points. Malmö University Health and Society, Departement of Nursing, 2005. The objective of the present investigation was to identify working procedures for nurses promoting wellbeing and thereby preventing syndromes of chronic fatigue or “burnout”. The study is based on a inquiry performed with the participation of 21 nurses working at an oncology clinic. The inquiry consisted of 20 questions where feeling of fatigue etc. were graded from 0, no feeling of fatigue, to 6, chronic fatigue. The result showed that 91 % of the nurses graded the feeling of burnout on being “in the end of the rope” to 0-2. 38 % of all participants responded 0 to both questions. At the same time 90 % of the nurses indicated a feeling of worn out by the end of the working day. The conclusion of the study is that the nurses at the clinic of oncology feel confident and calm in their roles and feel that they have the energy and strength to help the patients. The nurses experience their work as meaningful. On the other hand they experience a high emotional demand and harden likely due to the difficult situation of the patients and their relatives. The nurses have a good working climate characterized by a good collaboration and experience overall a low feeling of burnout. The interpretation of the result of the inquiry was performed according to the principles presented by the psychologists Christina Maslach, USA, and Johan Asplund, Sweden. Key words: burnout, nurse, riskfactors, syndrome of chronic fatigue
Swedish abstract
van der Pals, H & Kheder, N (2005) Riskfaktorer för utveckling av utbrändhet. En studie om utveckling av arbetsrelaterad utbrändhet. Examensarbete; omvårdnad, 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, 2005. Syftet med genomförd studie var att sjuksköterskor skall kunna arbeta på ett sätt som främjar deras hälsa och därmed motverkar utbrändhet. Studien är baserad på en enkätundersökning där 21 sjuksköterskor på onkologiska kliniken deltog. Enkätformuläret bestod av 20 frågor där känsla av utbrändhet etc. var graderad från 0, ingen känsla av utbrändhet till 6, kronisk känsla av utbrändhet. Resultatet visade att 91 % av sjuksköterskorna graderade känslan av utbrändhet respektive att befinna sig ”in the end of the rope” till 0-2. Hela 38 % angav 0 i båda frågorna. Samtidigt anger 90 % av sjuksköterskorna att de känner sig utarbetade mot slutet av dagen. Av detta drar vi slutsatsen att sjuksköterskorna på onkologiska kliniken har en mycket låg grad av utbrändhet trots det känslomässigt krävande arbetet. Slutsatsen av vår studie är att sjuksköterskorna på onkologiska kliniken är trygga i sin arbetsroll och upplever att de har energi och kraft att hjälpa sina patienter. De upplever sitt arbete som meningsfullt. Å andra sidan upplever de höga känslomässiga krav och belastning troligen beroende på den svåra situation deras patienter och anhöriga befinner sig i. De har ett gott arbets- och samarbetsklimat på kliniken och upplever totalt sett en mycket låg känsla av utbrändhet. Tolkning av resultat genomfördes utifrån den amerikanska psykologen Christina Maslach och svenska socialpsykologen Johan Asplund. Nyckelord: emotionellt utarbetad, riskfaktorer, sjuksköterska, utbändhet
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject burnout
nurse
riskfactors
syndrom of chronic fatigue
Handle http://hdl.handle.net/2043/1826 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics