Vad uppfattas som en bra pedagogisk ledare?

DSpace Repository

Vad uppfattas som en bra pedagogisk ledare?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Vad uppfattas som en bra pedagogisk ledare?
Author Thyrén, Pär
Date 2005
English abstract
The purpose whit this essay has bin to examine what some students and teachers think a good teacher should have for qualities in his leadership and what likeness it is between students and teachers in there opinion about this. On the basis of this purpose I have reed some literature and learn about some different leadership and then I did some interviews whit students and teachers to get an idea of what they have for opinion about good leadership. To get some answers on the purpose off the assay, I have used some questions for help: How describes teachers and students a good/less good teacher? How relates the students' and the teachers' views to each other? After I read literature and done interviews so became the conclusion that the leadership as those students and teachers I interviewed thinks that a good teacher will have is to be: prepared, democratic, consistent, certain, decision permanent, patient, positive, flexible and have a good matter knowledge.
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad några elever och lärare anser att bra lärare ska ha för ledarstil och vilka likheter/olikheter som finns mellan elever och lärare i uppfattningarna om detta. Utifrån detta syfte har jag läst litteratur och tagit del av olika ledarstilar för att sedan kunna intervjua några elever och lärare om vad de tycker och få fram vad som uppfattas som bra ledarstilar. För att få svar på uppsatsens syfte har några frågor använts till hjälp: Hur beskriver lärare och elever en bra/mindre bra lärare? Hur relaterar elevernas och lärarnas uppfattningar till varandra? Efter att ha läst litteratur och gjort intervjuer så blev slutsatsen att den ledarstil som de elever och lärare jag intervjuat tycker att en bra lärare ska vara rättvis, engagerad, förberedd, demokratisk, konsekvent, bestämd, beslutsfast, tålmodig, positiv samt flexibel, man ska även ha bra ämneskunskaper. Nyckelord Ledarstil, lärarprofession, ledarskap
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Ledarstil
Lärarprofession
Ledarskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/1829 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics