Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering

DSpace Repository

Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Det gröna finrummet : etnicitet, friluftsliv och naturumgängets urbanisering
Author Lisberg Jensen, Ebba ; Ouis, Pernilla
Date 2014
English abstract
"The green parlour" is the result of a research project investigating the outdoor recreation habits and nature relations of immigrants in Sweden, with a focus on Malmö. It starts out with analyzing the traditional "Swedish" way of relating to nature, suggesting that the outdoor recreation so central to Swedish national identity is the result of modernization and urbanization. It also analyses the consequences of the migration process when it comes to relating to, orientate oneself and using nature, as an arena for both utility, i.e. picking berries, fishing etc, but also for purely recreational habits. The authors have interviewed immigrants in parks, green areas and allotment gardens all around Malmö, as well as newly arrived immigrants taking part in Swedish classes, and excursion organized to "present" Swedish nature and Swedish nature relations to immigrants. A central point in the book is that it is not ethnicity as such that forms our nature relations, but rather urbanization and modernization. Another central point is that the urbanization of the nature relations leads to a decline in ecological literacy, not among immigrants per se, but among everybody as urbanization and urbanity becomes our "second nature".
Swedish abstract
Det gröna finrummet är resultatet av ett forksningsprojekt som undersökt friluftsvanorna och naturrelationerna bland ett antal invandrargrupper i Sverige, med fokus på Malmö. Den börjar med en analys av det traditionellt "svenska" friluftslivet, och föreslår att denna naturrelation, som är så central för svensk självuppfattning och identitet är resultatet av modernisering och urbanisering. Författarna ser också närmare på hur migrationsprocessen påverkar naturrelationerna när det kommer till det nyttofokuserade friluftslivet, men också hur man förändrar sina vanor att rekreera sig i naturen. Som grund till boken ligger en rad intervjuer med invandrare i parker och koloniträdgårdar, men också gruppintervjuer och deltagande observationer hos SFI-klasser och med grupper som tagit del i projekt med syftet att "introducera" den svenska naturen för invandrare. En central poäng i boken är att det inte i första hand är etnicitet som styr naturrelationerna, utan snarare modernisering och urbanisering. Ytterligare en poäng är att urbaniseringen leder till en minska ekologisk läskunnighet, inte särskilt bland invandrare, utan bland alla olika befolkningsgrupper, när urbaniseringen och stadslivet blir vår "andra" natur. Boken avslutas med två personliga essäer där författarna sätter sina egna förgivettaganden om naturen i ett humanekologiskt perspektiv.
Publisher Carlsson
ISBN 9789173316385
Pages 245
Language swe (iso)
Subject ethnicity
human ecology
nature relations
outdoor recreation
migration
ecological literacy
urbanization
modernization
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18325 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics