En idé större än döden : en fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945

DSpace Repository

En idé större än döden : en fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title En idé större än döden : en fascistisk arbetarrörelse i Sverige, 1933-1945
Author Lundberg, Victor
Date 2014
Swedish abstract
En idé större än döden handlar om hur den nazistiska Lindholmsrörelsen försökte bygga upp en revolutionär fascistisk arbetarrörelse i Sverige under 1930- och 1940-talen. Nationalsocialistiska Arbetarpartiet och dess efterträdare Svensk Socialistisk Samling presenterades då som ”det nya arbetarpartiet” med en egen facklig verksamhet i form av bland annat Nationalsocialistiska Industriarbetarförbundet. Med ideologisk inspiration från nazismen i Tyskland, men även från andra fascistiska rörelser och regimer i Europa, utmanade Lindholmarna den unga parlamentariska demokratin och tog upp kampen med de etablerade arbetarrörelserna om arbetarklassens politiska stöd. I boken analyseras den fascistiska arbetarrörelsens organisation, drivkrafter, propaganda och ideologi. Den bygger till stora delar på tidigare sekretessbelagt källmaterial ur säkerhetspolisens arkiv och visar bland annat hur fascismen i Sverige under 1930- och 1940-talen i en tidigare outforskad utsträckning försökte vinna stöd hos ”vanligt folk” och arbetare. I Lindholmarnas idévärld samspelade revolutionens apokalyptiska attraktionskraft och nationens överordnade gemenskap med populismens antielitism och visionen om den nya, fria och starka moderna människan som går framtiden till mötes med en manlig och dödsföraktande styrka. En idé större än döden är en historievetenskaplig studie i den svenska fascismens mörka förflutna men väcker även samtidsaktuella frågor om arbetets mening, om arbetarklassens politiska potential och om neo-fascismens olika skepnader.
Publisher Gidlunds
ISBN 9789178449019
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18332 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics