Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden.

DSpace Repository

Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Unga med funktionsnedsättning : om sysselsättningsvillkoren på den flexibla arbetsmarknaden.
Author Germundsson, Per ; Runesson, Ingrid
Editor Olofsson, Jonas
Date 2014
Swedish abstract
I kapitlet fokuseras unga personer med funktionsnedsättning och frågan om huruvida förändrade villkor på arbetsmarknaden är försvårande för gruppen när det gäller etablering i arbetslivet. Inledningsvis beskrivs för sammanhanget relevanta delar av arbetsmarknads- och funktionshinderspolitiken i Sverige. Därefter riktas intresset mot den flexibla arbetsmarknaden och de förändringar som skett över tid. Även den växande bemanningsbranschen beskrivs och diskuteras. Vidare förs en diskussion om hur dessa förändringar och nya krav kan påverka sysselsättningsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Den långa vägen till arbetsmarknaden : om unga utanför
ISBN 978-91-44-09345-1
Pages 16
Page 255-270
Language swe (iso)
Subject funktionsnedsättning
arbetsmarknad
unga
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18334 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics