Om läroplaner, dokumentation och bedömning

DSpace Repository

Om läroplaner, dokumentation och bedömning

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Om läroplaner, dokumentation och bedömning
Author Vallberg Roth, Ann-Christine
Editor Engdahl, Ingrid ; Ärlemalm-Hagsér, Eva
Date 2015
Swedish abstract
Som förskollärare och professor i pedagogik med inriktning mot yngre barn har min vandring i det vetenskapliga landskapet rört sig från läroplanshistoria till nutida frågor om dokumentation och bedömning. Mitt forskningsintresse har kretsat kring frågor som jag upplever som betydelsefulla för barn, föräldrar och förskollärare. Ambitionen med forskningen har varit att bidra med alternativa redskap för kritiskt tänkande som kan medverka till förskollärares bruk av sitt professionella handlingsutrymme. I kapitlet presenteras bärande begrepp och huvudsakliga resultat i forskningen. Jag inleder med läroplanshistoriska studier under rubriken Mellan Gud och Google. Därefter beskrivs några huvudsakliga resultat från en Nordisk komparativ analys av riktlinjer för förskola och kapitlet utmynnar i ett avsnitt om Systematisk dokumentation och bedömning.
Publisher Liber
Host/Issue Att bli förskollärare : mångfacetterad komplexitet;
ISBN 978-91-47-09962-7
Pages 5
Page 56-60
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18340 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics