Lärstilar, ett steg mot en skola för alla

DSpace Repository

Lärstilar, ett steg mot en skola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärstilar, ett steg mot en skola för alla
Author Sandberg, Maria ; Andersson, Per
Date 2005
English abstract
Every person has different ways of learning new things, this is common knowledge for most teachers today. However, it´s not common knowledge that there are ways of finding out which "channel" works best for each pupil. At one of the two authors schools, the teachers are aware of learning-style analysis as an instrument in doing so. At the second school, about a third of the teachers are aware of this instrument. In this work we want to find out where the teachers on our two schools are, concerning knowledge about and attitudes towards NLP and The Dunn & Dunn Learning Style Model as well as Learning-stylesbased methods. We wish to find a platform to start from in the ongoing work at our schools concerning the development of these strategies. We think that this metod is one, of many ways, to better fullfill the goals in Lpf 94 etc. This work is a result of litterature studies and ten interviews with teachers at our two schools. It gives an overview of litterature and research done in this area. The interviews gives us a insight in what ten teachers at these two schools know and think about working with learning-styles as an instrument. Our result shows that the knowledge about NLP and The Dunn & Dunn Learning Style Model is very different between the two schools. On the other hand, there are similarities concerning attitudes towards, and the willingness to learn more about the method. Finally, we have a discussion about how we can develop the implementation of the method further.
Swedish abstract
Att alla människor har olika sätt att lära in ny kunskap är något de flesta av dagens lärare är medvetna om. Det inte alla vet, är att det finns sätt att ta reda på vilken ”kanal” som fungerar bäst för varje enskild individ. På en av våra skolor har man vetskapen om inlärningsstilsanalyser som ett instrument. På den andra finns inte denna kunskap hos mer än en tredjedel av lärarkollegiet. Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om var lärarna på respektive skola står när det gäller kunskaper och attityder avseende NLP och The Dunn & Dunn Learning Style Model och lärstilsbaserat arbete. Vi vill också hitta en plattform att utgå ifrån för det fortsatta arbetet med metoden på våra skolor då vi tror att detta är ett sätt att bättre uppfylla målen i styrdokumenten. Arbetet är ett resultat av litteraturstudier och sammanlagt tio intervjuer fördelade på två skolor. Litteraturstudierna ger en översikt över litteratur i ämnet och tidigare forskning. Syftet med intervjuerna är att ge exempel på kvalitativa, fokuserade intervjuer där respondenterna får möjlighet att tala fritt om ämnet undersökningen gäller. Vårt resultat visar att kunskaperna när det gäller NLP och The Dunn & Dunn Learning Style Model skiljer sig åt på de båda skolorna. Däremot är likheterna stora både vad gäller attityder och vilja till fortbildning inom området. Sammanfattningsvis diskuteras på vilket sätt lärarna på våra skolor ser på lärstilsanalyser och hur vi kan gå vidare utifrån var vi idag befinner oss, för att uppnå målen i Lpf 94.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förändring
lärstilar
lärstilsanalys
NLP
The Dunn & Dunn Learning Style Model
Handle http://hdl.handle.net/2043/1841 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics