Lärstilar, ett steg mot en skola för alla

DSpace Repository

Lärstilar, ett steg mot en skola för alla

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Sandberg, Maria
dc.contributor.author Andersson, Per
dc.date.accessioned 2005-11-29T10:28:21Z
dc.date.available 2005-11-29T10:28:21Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1841
dc.description Att alla människor har olika sätt att lära in ny kunskap är något de flesta av dagens lärare är medvetna om. Det inte alla vet, är att det finns sätt att ta reda på vilken ”kanal” som fungerar bäst för varje enskild individ. På en av våra skolor har man vetskapen om inlärningsstilsanalyser som ett instrument. På den andra finns inte denna kunskap hos mer än en tredjedel av lärarkollegiet. Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om var lärarna på respektive skola står när det gäller kunskaper och attityder avseende NLP och The Dunn & Dunn Learning Style Model och lärstilsbaserat arbete. Vi vill också hitta en plattform att utgå ifrån för det fortsatta arbetet med metoden på våra skolor då vi tror att detta är ett sätt att bättre uppfylla målen i styrdokumenten. Arbetet är ett resultat av litteraturstudier och sammanlagt tio intervjuer fördelade på två skolor. Litteraturstudierna ger en översikt över litteratur i ämnet och tidigare forskning. Syftet med intervjuerna är att ge exempel på kvalitativa, fokuserade intervjuer där respondenterna får möjlighet att tala fritt om ämnet undersökningen gäller. Vårt resultat visar att kunskaperna när det gäller NLP och The Dunn & Dunn Learning Style Model skiljer sig åt på de båda skolorna. Däremot är likheterna stora både vad gäller attityder och vilja till fortbildning inom området. Sammanfattningsvis diskuteras på vilket sätt lärarna på våra skolor ser på lärstilsanalyser och hur vi kan gå vidare utifrån var vi idag befinner oss, för att uppnå målen i Lpf 94. en
dc.description.abstract Every person has different ways of learning new things, this is common knowledge for most teachers today. However, it´s not common knowledge that there are ways of finding out which "channel" works best for each pupil. At one of the two authors schools, the teachers are aware of learning-style analysis as an instrument in doing so. At the second school, about a third of the teachers are aware of this instrument. In this work we want to find out where the teachers on our two schools are, concerning knowledge about and attitudes towards NLP and The Dunn & Dunn Learning Style Model as well as Learning-stylesbased methods. We wish to find a platform to start from in the ongoing work at our schools concerning the development of these strategies. We think that this metod is one, of many ways, to better fullfill the goals in Lpf 94 etc. This work is a result of litterature studies and ten interviews with teachers at our two schools. It gives an overview of litterature and research done in this area. The interviews gives us a insight in what ten teachers at these two schools know and think about working with learning-styles as an instrument. Our result shows that the knowledge about NLP and The Dunn & Dunn Learning Style Model is very different between the two schools. On the other hand, there are similarities concerning attitudes towards, and the willingness to learn more about the method. Finally, we have a discussion about how we can develop the implementation of the method further. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject förändring en
dc.subject lärstilar en
dc.subject lärstilsanalys en
dc.subject NLP en
dc.subject The Dunn & Dunn Learning Style Model en
dc.title Lärstilar, ett steg mot en skola för alla en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics