”Kulturen sitter djupare än förnuftet” Om hur pedagoger kan arbeta med hedersproblematik 


DSpace Repository

”Kulturen sitter djupare än förnuftet” Om hur pedagoger kan arbeta med hedersproblematik 


Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Kulturen sitter djupare än förnuftet” Om hur pedagoger kan arbeta med hedersproblematik 

Author Arabadji, Nahide ; Westerberg, Lovisa
Date 2014
Swedish abstract
Denna uppsats behandlar hedersproblematik där unga kvinnors röster är i fokus. I uppsatsen berättar fyra respondenter som själva levt eller fortfarande lever med hedersproblematik om sina liv och sina erfarenheter. Respondenterna har alla levt ett liv med inslag av hot och våld. De har begränsats i sin vardag och levt med en hotbild från den egna familjen. Även två skolkuratorer har intervjuats. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap om hur skolan och dess pedagoger bör agera när det kommer till elever som lever i en hedersrelaterad kontext. Frågeställningarna i uppsatsen behandlar främst hur skolan kan arbeta förebyggande mot hedersförtryck och respondenternas röster och åsikter kring vad de själva saknade i skolans bemötande när de behövde hjälp. Undersökningen har gjorts via kvalitativa forskningsintervjuer. I resultatet och analysen visar det sig bland annat att många av respondenterna hade önskat att pedagogerna i skolan ingripit tidigare och uppmärksammat de tecken de visat, samt att all personal de mött genom resans gång borde haft en kulturkompetens.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 50
Language swe (iso)
Subject Heder
Pedagog
Hedersproblematik i skolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/18436 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics