Lärarutbildningen vid Malmö Högskola och deras arbete med Erasmus och studentmobilitet

DSpace Repository

Lärarutbildningen vid Malmö Högskola och deras arbete med Erasmus och studentmobilitet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärarutbildningen vid Malmö Högskola och deras arbete med Erasmus och studentmobilitet
Author Hermansson, Klas ; Jansson Ask, Alfons
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vår undersökning är att undersöka möjligheter och hinder för lärarstudenter vid Malmö Högskola att genomföra utbytesstudier genom utbytesprogrammet Erasmus. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: Vilken bild ger några lärarstudenter vid Malmö Högskola av genomförandet av sina utbytesstudier med Erasmusprogrammet? Vilken bild ger Erasmuskoordinatorn vid Malmö Högskola av deras arbete med lärarstudenters utbytesstudier? Vilken bild ges av människor som arbetar med internationaliseringsfrågor vid fakulteten lärande och samhälle på Malmö Högskola om utbytesstudiers betydelse för lärarstudenter? För att kunna besvara frågeställningarna har vi använt oss utav forskning som rör bland annat lärarstudenters mobilitet, internationalisering och interkulturell kompetens. Denna tidigare forskning visar på låg mobilitet hos lärarstudenter samtidigt som det ställs nya krav på lärare i en allt mer internationaliserad värld. Studien har genomförts med hjälp utav kvalitativa intervjuer med två lärarstudenter vid Malmö Högskola, som genomfört utbytesstudier genom Erasmusprogrammet samt en gruppintervju med personal vid Malmö Högskola. Genom vår insamlade empiri framkommer det från studenterna en positiv syn på deras utbytesstudier, de menar att de har påverkat dem både på ett personligt samt på ett professionellt plan. Däremot framkommer det att lärarutbildningen vid Malmö Högskola inte har ett tydligt arbetssätt för att utbytesstudier ska bli så utvecklande som möjligt för lärarstudenter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Studentmobilitet
internationalisering
Malmö Högskola
interkulturell kompetens
Erasmus
Handle http://hdl.handle.net/2043/18438 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics