Transkulturell omvårdnad.

DSpace Repository

Transkulturell omvårdnad.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Transkulturell omvårdnad.
Author Amani, Najimeh ; Nurhussain, Kedra
Date 2005
English abstract
Immigration today is happening in Sweden to a great extent and this requires a higher level of demands within the transcultural nursing. The care staffs constantly face new demands in their work. Our literary review is based on facts to make it possible to achieve the aim of the study. The purpose of the study was to focus on immigrants’ experiences of disease and health, and what can be done to improve the care related to their cultural background. The method is a literature review, which is based on critical analysis of scientific articles. The result shows that the cultural values are the most important factors, which affect the immigrant’s expression about health and disease. Cultural values need to be based on knowledge and understanding, in order to ensure optimal caring. . Keywords: Transcultural, nursing, care, culture, respect, immigrants
Swedish abstract
Invandringen sker i Sverige i allt större utsträckning, och till följd av det ställs högre krav på den transkulturella omvårdnaden. Nya krav ställs på vårdpersonalen i deras arbete. Med detta som grund utformades studiens syfte, som var att genom en litteraturstudie belysa patienters upplevelser och uppfattning av sjukdom och hälsa relaterad till deras kultur, samt vad som kan göras för att förbättra vården utifrån deras kulturella bakgrund. I resultatet visas att kulturella värderingar är de mest framträdande faktorerna som påverkar patientens uppfattning om sin hälsa och sjukdom. Kunskap och förståelse om kulturella värderingar är grunden för en optimal omvårdnad. Nyckelord: transkulturell omvårdnad, sjuksköterskan, kultur, respekt, patienter med annan kulturell bakgrund.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject transkulturell omvårdnad
sjuksköterskan
kultur
respekt
patienter
Handle http://hdl.handle.net/2043/1844 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics