Blommor och bild

DSpace Repository

Blommor och bild

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Blommor och bild
Author Nilsson, Helena ; Hede Wilkens, Julia
Date 2005
English abstract
Flowers and images A in-depth study of the interpretation of the curriculums for the subjects manual crafts and moving images.
Swedish abstract
Hede Wilkens, Julia & Helena Nilsson. (2005). Blommor och bild. Ett fördjupningsarbete om tolkning av kursplaner i ämnena Hantverksteknik och Rörlig bild. (Flowers and images. A in-depth study of the interpretation of the curriculums for the subjects manual crafts and moving images). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att se hur olika lärare beskriver att de tolkar en och samma kurs, med samma kursmål som utgångspunkt. Arbetet ger en bakgrund till hur dagens kursmål kommit till. Med hjälp av kvalitativa intervjuer ville vi se vilka eventuella skillnader det fanns i tolkningen av kursmålen på olika skolor. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att tolkningen av kurserna skiljer sig mer på kursen Rörlig bild än på hantverksteknik. Tillgången till teknisk utrustning är en avgörande faktor. Det visade sig också att skolorna skilde sig åt vad det gäller möjligheter att exponera sitt arbete inom skolan och för allmänheten.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject kursmål
kursplanering
rörlig bild
hantverksteknik
Handle http://hdl.handle.net/2043/1845 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics