Bland bollar och bloggar - en studie av lärares och elevers inställning till IKT i ämnet idrott och hälsa

DSpace Repository

Bland bollar och bloggar - en studie av lärares och elevers inställning till IKT i ämnet idrott och hälsa

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bland bollar och bloggar - en studie av lärares och elevers inställning till IKT i ämnet idrott och hälsa
Author Luczak, Markus ; Wäss, Johan
Date 2015
English abstract
The purpose of this study was to examine the attitude amongst students and physical education teachers towards using mobile phones, films, and blogs during physical education teaching. The selection group consisted of 225 students and 5 teachers from 5 schools in the Skåne region, Sweden. Questionnaires have been issued to the students and the teachers have been interviewed. The results have been analyzed with the help of Roger Säljös further development of Lev Vygotskij’s sociocultural perspective on learning, and Thomas Ziehe’s theory on colliding realities. Furthermore, the results have been put in relation to earlier studies within the research field. The results show that both students and teachers, generally, have a positive attitude towards the studied ICT-practices and uses. The students did however, unlike the teachers, have a negative attitude to using blogs in physical education. The results indicate that students who have used an ICT-practice have a more positive attitude towards that practice than students that haven’t used it.
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka vilken inställning elever och idrottslärare har till att använda mobiltelefoner, film och bloggar i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Urvalsgruppen bestod av 225 grundskole- och gymnasieelever samt 5 lärare fördelat på 5 skolor i Skåne. De metodologiska tillvägagångssätten utgjordes av intervjuer med lärarna och en enkätundersökning med eleverna. Resultaten har analyserats med utgångspunkt i Roger Säljös vidareutveckling av Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv på lärande, samt Thomas Ziehes teori om kolliderande livsvärldar. Vidare har resultaten ställts i relation till tidigare resultat inom forskningsfältet. Undersökningen visar att både lärare och elever, generellt sett, har en positiv inställning till de IKT-praktiker och användningsområden som varit i fokus. Eleverna var, till skillnad från lärarna, emellertid negativa till att använda bloggar i samband med undervisningen i ämnet idrott och hälsa. Resultatet pekar på att elever som använt en IKT-praktik är mer positivt inställda till praktiken än de elever som inte använt praktiken.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 78
Language swe (iso)
Subject ICT
mobile phones
film
blog
attitude
students
teachers
physical education
IKT
mobiltelefoner
blogg
inställning
elever
lärare
idrott och hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/18476 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics