De ökande kraven: Tre förskollärares berättelser om förändringar i synen på dokumentation

DSpace Repository

De ökande kraven: Tre förskollärares berättelser om förändringar i synen på dokumentation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title De ökande kraven: Tre förskollärares berättelser om förändringar i synen på dokumentation
Author Olsson, Sarah
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie var att undersöka hur tre pedagoger upplevt förändringar i sin yrkesroll med fokus på dokumentation. Hur har talet om dokumentation förändrats under deras år som verksamma inom barnsomsorgen, vad är den bakomliggande orsaken till denna förändring och vad har detta för betydelse för förskolläraryrket? Detta är frågeställningar som behandlas i studien som bygger på tre Reggio-Emilia pedagogers berättelser kring sitt yrkesliv. Studien har för avsikt att med inspiration från livsberättelseansatsen sätta in förskollärarnas berättelser i en samhällshistorisk kontext. Detta görs genom att analysera dem ur ett Newpublicmanagement-perspektiv samt ur ett educare-perspektiv.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Förskola
Educare
Krav
New Public Management
Handle http://hdl.handle.net/2043/18484 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics