The role of consumer knowledge towards more sustainable consumption patterns: The thoughts and attitudes of consumer information and knowledge among consumers

DSpace Repository

The role of consumer knowledge towards more sustainable consumption patterns: The thoughts and attitudes of consumer information and knowledge among consumers

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title The role of consumer knowledge towards more sustainable consumption patterns: The thoughts and attitudes of consumer information and knowledge among consumers
Author Fogelström, Emma
Date 2014
English abstract
This study focuses on the relations between consumption, consumers and environmental change seen from a holistic perspective. The purpose of the study is to examine the attitudes and knowledge among consumers, about consumption, well-being, and environmental issues. To study these questions, I did personal qualitative semi-structural interviews and literature studies. My research showed that now many of the interviewed persons were familiar with the concept of sustainable development. However, the subjects showed to have good knowledge on climate change and other environmental and social problems related to consumption. To most of the interviewed persons, well-being meant to have “enough”, explained as housing, work, food, and especially good health. None of the consumers were satisfied with the information about different commodities and they all had different ideas of how information about consumption could be improved. The most experienced barrier to the consumer’s possibility to consume more sustainable, was time or rather lack of time in everyday life to plan the purchases, as well as personal economy.
Swedish abstract
Denna kandidatuppsats fokuserar på relationen mellan konsumtion, konsumenter och miljöförändringar från ett holistiskt synsätt. Syftet är att undersöka konsumenters attityd och kunskap om konsumtion, välbefinnande, och miljöproblem. För min studie har jag använt mig av kvalitativa semistrukturella intervjuer och litteraturstudier. Resultatet av min studie visar att många av intervjupersonerna inte är bekanta med begreppet hållbar utveckling. Detta till trots hade dem kunskap om klimatförändringar samt miljömässiga och sociala problem relaterade till konsumtion. Välbefinnande beskrivs av intervju personerna, främst som ”att ha tillräckligt”, ex. boende, jobb, mat och speciellt att ha god hälsa. Ingen av de tillfrågade konsumenterna var nöjda med den tillgängliga informationen om konsumtion och olika varor, men de hade alla idéer om hur man bättre kan informera om konsumtion. De av konsumenterna mest upplevda barriärerna var tid för att planera inköp, avsaknad av information eller privat ekonomi.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language eng (iso)
Subject Sustainable development
Consumption patterns
Well-being
Consumer attitudes
Environmental knowledge
Environmental consequences
Organic labeling
Fair trade
Hållbar utveckling
Konsumtionsmönster
Välbefinnande
Miljökonsekvenser
Miljökännedom
Konsumentattityder
Ekologisk märkning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18503 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics