Faktorer som påverkar ungdomars yrkesval

DSpace Repository

Faktorer som påverkar ungdomars yrkesval

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer som påverkar ungdomars yrkesval
Author Johansson, Bengt ; Thiborg, Bo
Date 2005
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete har varit att fördjupa oss i olika faktorer som påverkar eleverna när de gör sitt val av inriktning i gymnasiet. Vi vill även ta reda på hur mycket eleverna vet om våra utbildningar. Den metod vi valt att använda oss av är en kvalitativ metod med intervjuer, anledningen till detta är att vi vill få bättre förståelse för hur våra elever tänker. De frågor som vi ställt till eleverna är bl.a. om de blivit påverkade av föräldrar, kompisar, olika intressen, föräldrars yrken eller lönenivån på det yrke som de valt att utbilda sig till. En del av de slutsatser vi kommit fram till är att eleverna oftast väljer det de är intresserade av, eller det de tycker är roligt att syssla med. Vi har även sett att eleverna inte påverkas så mycket av föräldrar eller kamrater när de gör sitt studieval.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language eng (iso)
Subject elever
karaktärsämne
påverkan
studieval
Handle http://hdl.handle.net/2043/1851 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics