Teamthink och/eller grupptänkande Vem vinner på grupparbete?

DSpace Repository

Teamthink och/eller grupptänkande Vem vinner på grupparbete?

Details

Files for download
Icon
Student essay ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Teamthink och/eller grupptänkande Vem vinner på grupparbete?
Author Palmblad, Niklas
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med undersökningen var att utröna huruvida problemlösning i grupp ger ett bättre resultat än individuellt. Fyrtiotre elever, i två slumpvis utvalda gymnasieklasser, svarade på ett frågeformulär enskilt för att därefter tillsammans, i elva grupper, lämna in ett gemensamt svar för sin grupp. Tanken med undersökningen var att ta reda på hur många korrekta svar eleverna fick individuellt och i grupp och om man kunde utläsa om det uppstått teamthink och/eller grupptänkande ur både gruppens och den enskildes perspektiv. Efter att ha diskuterat frågorna i grupp, och lämnat ett gemensamt svar för gruppen, fick eleverna 260 korrekta svar jämfört med 150 korrekta svar individuellt. Det var en markant ökning. Ser man strikt ur gruppens perspektiv uppnår alla elva grupperna teamthink. I nio av dessa grupper har gruppen minst kommit fram till samma antal korrekta svar som den som var bäst individuellt och i fyra av dessa grupper uppkom en stor synergieffekt, eftersom gruppens resultat var bättre än alla enskilda individers resultat. Ur de enskilda individernas synvinkel var det 35 elever som var med om en form av teamthink, eftersom deras resultat blev bättre när de ingick i en grupp. De hade 218 korrekta svar i grupperna jämfört med 105 individuellt. Sex elever hade samma resultat och endast två elever upplevde något som man ur individens perspektiv kan beteckna som grupptänkande. Intressant var dock att i dessa två elevers grupper ökade det sammanlagda resultatet från 31 korrekta svar individuellt till 52 korrekta svar som grupp. Därmed fick övriga deltagare, som ingick i dessa två grupper, ett stort mervärde av att paras ihop med kamrater som hade många fler korrekta svar individuellt.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject grupparbete
grupptänkande
synergi och teamthink
Handle http://hdl.handle.net/2043/18514 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics