Mikroplasters spridning längs den svenska västkusten - En studie om koncentration och distribution av mikroplaster i marina sediment

DSpace Repository

Mikroplasters spridning längs den svenska västkusten - En studie om koncentration och distribution av mikroplaster i marina sediment

Details

Files for download
Icon
Mikroplasters ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Mikroplasters spridning längs den svenska västkusten - En studie om koncentration och distribution av mikroplaster i marina sediment
Author Björk, My ; Månsson, Linn
Date 2014
English abstract
In recent years, a new research field regarding microscopic plastic fragments in the marine environment, called microplastics, have emerged. Microplastics derives from anthropogenic sources such as sewage treatment plants and the fragmentation of macro plastic. There are a limited number of studies regarding micro plastics, especially concerning Swedish waters, indicating the need for more research. In this study sediment samples were collected from the littoral area at seven different locations as well as one sediment sample from a deep sea at one of the sites. The aim is to investigate the concentration and distribution of microplastics along the Swedish west coast. A correlation analysis was performed between microplastics and two variables; grain size and salinity. The results showed that the highest concentration of micro plastics were found at the north part of the Swedish west coast and decreased the farther south the samples were taken. The results showed a strong correlation between microplastics and high salinity R 2 = 0, 61, and a correlation was seen between micro plastics and coarse sand with a R2 = 0.38. The results contribute to the understanding of how micro plastics are distributed in marine environment along the Swedish west coast. The researchers behind this study calls for sampling of all marine zones to further understand how microplastics are concentrated and distributed in the marine environment
Swedish abstract
På senare år har ett nytt forskningsområde kring mikroskopiska plastfragment i marin miljö, kallat mikroplaster, vuxit fram. Mikroplaster härstammar från antropogena källor som avloppsreningsverk och vid fragmentering av makroplast. Det finns ett begränsat antal studier inom området, särskilt vad gäller svenska vatten, vilket innebär att det finns utrymme för mer forskning. För att bidra till forskningen har föreliggande studie undersökt sedimentprover från litoralen vid sju olika platser längs svenska västkusten samt ett sedimentprov från djupt vatten vid en av platserna. För att undersöka koncentration och distribution av mikroplaster utfördes korrelationsanalys längs den svenska västkusten mellan mikroplaster och två variabler; kornstorlek och salinitet. Resultatet visade att högst koncentration av mikroplaster återfanns vid Sveriges västkust norra delar och minskade ju längre söderut proverna togs. Förklaringsgraden R2 = 0, 61 visade stark korrelation mellan koncentration mikroplaster och hög salinitet, samt fanns en korrelation mellan mikroplaster och grov sand med förklaringsgraden R2 = 0,38. Resultaten bidrar till ökad förståelse för hur mikroplaster distribueras i marin miljö vid den svenska västkusten. Forskarna uppmanar till fler provtagningar i havets alla zoner för att bättre förstå hur mikroplaster koncentreras och distribueras i marin miljö.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 31
Language swe (iso)
Subject Mikroplast
Sediment
Fragmentering
Microplastics
Salinitet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18519 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics