Elevers syn på lärande och skolsituation i en mångkulturell skola

DSpace Repository

Elevers syn på lärande och skolsituation i en mångkulturell skola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevers syn på lärande och skolsituation i en mångkulturell skola
Author Norrman Svensson, Marika
Date 2005
English abstract
Multicultural school is a reality and a fact that contains much more but different nationalities. The students have different social- as well as ethnic backgrounds, they represent different sexes and languages. This essay is based on interviews with students at the Business-and administrationprogramme, how they experiences the learningsituation due to the facts above. The purpose of this study is to increase the knowledge and understanding for each others various schoolsituation.
Swedish abstract
Mångkulturell skola är inget nytt, vi har alltid varit olika på många sätt, det handlar inte enbart om olika kulturell bakgrund. Vi ska öka förståelse och kunskaper om varandras olikheter och på det sättet få en ännu bättre skolsituation.Arbetet bygger på djupintervjuer med sju elever på handels och adm programmet samt tididgare litteraturstudier och visar att eleverna har god social kompetens, att det finns en spridning. De trivs på sitt program och är goda marknadsförare för programmet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mångkulturism, flerspråkighet, skolsituation, lärande, Handels-och administrationsprogrammet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1852 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics