Valet till Medieprogrammet

DSpace Repository

Valet till Medieprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Valet till Medieprogrammet
Author Nordberg, Marie ; Selin, Robert
Date 2005
English abstract
Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students preference
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att försöka förstå varför elever väljer ett medieprogram och vad som påverkar deras val. Arbetet kan användas i utveckling av programmet, som en riktlinje för att en skola ska kunna tillfredställa de behov, förväntningar och önskemål eleverna har. För att nå syftet har vi gjort en enkätundersökning som omfattar 78 elever från årskurs ett på två olika medieprogram. Resultatet av vår undersökning visar att eleverna främst väljer medieprogrammet för att medieämnena intresserar dem och för att de vill arbeta kreativt. Slutsatsen i vår undersökning är att ungdomar söker sig till Medieprogrammet för att nya medier intresserar dem. De väljer inte Medieprogrammet för att de tror att undervisningen är lättare eller mer slapp än undervisningen på andra program. De är mycket självständiga i sitt val.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Faktorer
gymnasievalet
Medieprogrammet
påverkan
Handle http://hdl.handle.net/2043/1853 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics