Lärarna och IKT

DSpace Repository

Lärarna och IKT

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärarna och IKT
Author Pernmo, Stefan ; Björklund, Kalle
Date 2005
English abstract
Stefan Pernmo och Kalle Björklund (2005) Lärarna och IKT. The teachers and ICT.School Improvement and Leadership. The Training of Teachers at Malmö University. The purpose of this study is to try to elucidate if the teachers are experiencing any problems with ICT, and if they feel familiar or ill at ease with ICT. We also want to find out if the teachers consider that they continuously are offered further education within modern technology. In order to attain our object we have used a qualitative method and eleven interviews in all. The literature that is presented sheds light upon earlier research about the teacher’s role and the connections between ICT and pedagogical goals. The result of our study shows that an important teaching aid is to take an active part in the students’ acquisition of knowledge. The study also shows that basic skills are important in ICT, and that a great deal of the teachers’ further training is obtained according to their own needs. The conclusion of our study is that the teachers have good basic knowledge about ICT and that they continuously see new demands for competence development. A suggestion for further research would be how to proceed in order to successfully obtain reliable material when browsing on the Internet.
Swedish abstract
Stefan Pernmo och Kalle Björklund (2005) Lärarna och IKT. The teachers and ICT. Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen Malmö Högskola. Syftet med denna undersökning är att försöka förstå ifall lärarna ser några problem med IKT, samt om man känner obehag eller förtrogenhet med IKT. Vi vill även undersöka om lärarna anser att de får en kontinuerlig fortbildning inom den moderna teknologin. För att nå syftet har vi använt en kvalitativ metod med totalt elva intervjuer. Den litteratur som presenteras belyser tidigare undersökningar kring lärarens roll och de samband som finns mellan IKT och pedagogiska mål. Resultatet av vår undersökning visar att ett viktigt hjälpmedel för läraren är att aktivt deltaga i elevernas kunskapsinsamling. Undersökningen visar också att det är viktigt med baskunskaper inom IKT, samt att mycket av lärarnas vidareutbildning sker efter eget behov. Slutsatsen av vår undersökning visar att lärarna har en god baskunskap om IKT samt att de kontinuerligt ser nya behov att kompetensutveckla sig. Förslag på vidare forskning skulle vara hur man bäst går tillväga för att erhålla tillförlitligt material när man söker på Internet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Elevkännedom
fortbildning
IKT
Kompetensutveckling
Student acquaintance
further education
ICT
competence development
Handle http://hdl.handle.net/2043/1854 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics