Lärares och elevers uppfattning om betyget G

DSpace Repository

Lärares och elevers uppfattning om betyget G

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Lärares och elevers uppfattning om betyget G
Author Jogersten, Linda
Date 2005
English abstract
Jogersten, Linda. (2005) Lärares och elevers uppfattning om betyget G. Teachers and students opinion about the grade G. Skolutveckling och ledarskap. Lärarutbildningen Malmö Högskola
Swedish abstract
Detta examensarbete som du håller i handen berör övergången från grundskolan till gymnasiet. Syftet med detta arbete är att se hur en grupp lärare och elever uppfattar betyget G. Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod i detta arbete för att jag vill förstå hur människor kan uppfatta ett fenomen. Denna metod undersöker förståelse och livsvärden hos en grupp individer. Jag har genomfört en fokusgrupp med lärare från gymnasiet och fyra djupintervjuer med nyblivna gymnasieelever. I och med denna studie har jag kommit fram till att det är svårt för elever att få extra stöd. Det är inte självklart att de får det även om lagen säger att det är ett måste. Att bli betygsatt eller bedömd är viktigt för eleverna vad det än blir för betyg. Förslag till fortsatt forskning skulle vara svårigheterna att få extra stöd även om eleverna har rätt till det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject godkänd
betyg
gymnasiet
grundskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/1855 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics