En fallstudie av Azerbaijans svåra väg mot demokrati

DSpace Repository

En fallstudie av Azerbaijans svåra väg mot demokrati

Details

Files for download
Icon
c uppsats
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En fallstudie av Azerbaijans svåra väg mot demokrati
Author Andersen, Ramiza
Date 2012
English abstract
The purpose of this paper is to examine the underlying factors that put a spoke in the wheels of the democratization process in Azerbaijan. With the help of the reports from various international organizations such as Freedom House, I see the country democratic development and functioning.I am using the theory confirmation case study in which I apply democratic theory to the case of Azerbaijan. Freedom House Report “Nations in Transit” in Azerbaijan 2011, can associate with Robert Dahl´s polyarki concepts. Polyarki is concept based on two basic elements, participation and rivalry or competition. The idea behind this is that the elections be free and fair. Dahl polyarki modell adds requirements for a democratic content, political rights and freedoms. Freedom of expression, freedom of the press, universal suffrage and freedom of association are fundamental factors in polyarki concept. Dahls polyarki consists of a number of criteria must be met for a society to be considered democratic.The analysis of the articles criteria and theories of the democratic process has shown tha corruption and lack of human rights constitute a major part in building a democratic state. Robert Dahls criteria wich Freedom House report are made after clearly shows how corrupt the country is, and just because the country is seen to be far from democratic.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka bakomliggande faktorer som sätter käppar i hjulen för demokratiseringsprocessen i Azerbaijan. Med hjälp av rapporter från olika internationella organisationer, såsom Freedom House ser jag landets demokratiska utveckling och fungerande. Jag använt mig av den teoribekräftande fallstudien där jag applicerar demokratiseringsteorin på fallet i Azerbaijan. Freedom House rapport ” Nations in Transit” i Azerbaijan 2011 kan man förknipa med Robert Dahls polyarki begrepp. Polyarkibegreppet bygger på två grundelement: medverkan och tävlan eller konkurrens. Tanken bakom detta är att valen skall vara fria och rättvisa. Dahls polyarkimodell lägger krav på ett demokratiskt innehåll, politiska fri- och rättigheter. Yttrandefrihet, pressfrihet, allmän rösträtt och organisationsfrihet är grundläggande faktorer i polyarkin. Dahl´s polyarki består av ett antal kriterier som måste uppfyllas för att ett samhälle skall kunna betraktas som demokratiskt. Analysen av artiklarnas kriterier och teorier om demokratiseringsprocessen har visat att korruptionen och bristen på mänskliga rättigheter utgör en stor del i byggandet av en demokratisk stat. Robert Dahls kriterier som Freedom House rapporten utgår efter visar tydligt hur korrupt landet är, och just därför ses landet att vara långt ifrån demokratiskt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject demokrati
demokratiseringsprocess
Azerbaijan
korruption
Handle http://hdl.handle.net/2043/18557 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics