Efter Gymnasiet en studie av elever som har avslutat utbildningen på Hotell och Restaurangprogrammet

DSpace Repository

Efter Gymnasiet en studie av elever som har avslutat utbildningen på Hotell och Restaurangprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Efter Gymnasiet en studie av elever som har avslutat utbildningen på Hotell och Restaurangprogrammet
Author Jonsson, Mikael ; Olsson, Tommy
Date 2005
English abstract
After upper secondary school. A study of pupils after completing their studies on the Hotel- and Restaurant programme
Swedish abstract
Vi ansvarar för och utbildar våra elever under tre års tid därefter släpper vi ut dem i yrkeslivet eller till fortsatta högre studier och önskar dem lycka till. Kontakten bryts. Arbetet är gjort utifrån en kvalitativ studie och med hjälp av en enkätundersökning med förtryckta svarsalternativ samt plats för egna kommentarer. Enkäten skickades till samtliga elever i två klasser som avslutade studierna på Hotell- och Restaurangprogrammet olika år och på skilda platser i landet. Vårt syfte med arbetet är att vi som lärare ska få kunskap om vad eleverna tycker om sin tidigare utbildning och om vi behöver ändra på vår undervisning i framtiden. Sammanfattningsvis pekar resultatet av vår undersökning på att elevens syn på Hotell- och Restaurangprogrammet samt sin nuvarande situation inte skiljde sig nämnvärt beroende på vilken del av landet eleven bor.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hotell- och Restaurangprogrammet
utbildning
yrkesval
Handle http://hdl.handle.net/2043/1856 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics