Det var inte sagor och hittepå

DSpace Repository

Det var inte sagor och hittepå

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Bennedal, Marie
dc.date.accessioned 2015-02-16T07:11:49Z
dc.date.available 2015-02-16T07:11:49Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18562
dc.description Syftet med uppsatsen är att undersöka hur autenticitet konstrueras i en nätgemenskap som bland annat ägnar sig åt att återskapa historiska kläder. Gruppen heter Vi som syr medeltidskläder och återfinns på Facebook. Konversationerna mellan medlemmar i gruppen analyseras med en netnografisk metod. Det teoretiska ramverket för undersökningen består av en konstruktivistisk syn på autenticitet, subkulturellt och socialt kapital, kategorier, dikotomier och formella och informella hierarkier. Undersökningen visar, bland annat, att autenticitet konstrueras genom konversationer mellan medlemmar i gruppen som har högt subkulturellt kapital och står högt upp i den informella hierarkin, med stöd av medlemmar högt upp i den formella hierarkin. Resultaten visar också att medlemmar med högt subkulturellt kapital ofta har en relation till museum och universitet och att dessa institutioner påverkar konstruktionen av det autentiska även här. Vidare visar undersökningen att synen på det autentiska utkristalliseras i gruppen, vilket leder till att medlemmar tvingas skapa eller gå med i nya, liknande grupper om deras syn inte stämmer överens med gruppens. en_US
dc.description.abstract The aim of this study is to examine how authenticity is constructed in a group on the internet focusing on replicating historical clothes. The group is called Vi som syr medeltidskläder and is located on Facebook. The conversations between the members of the group is analysed with a netnographic method. The theoretical frame of the investigation is a constructive view on authenticity, subcultural and social capital, categories, dichotomies and formal and informal hierarchies. The investigation shows, among other things, that authenticity is constructed through conversations between members in the group with high subcultural capital, high up in the informal hierarchy with support from members with a place high up in the formal hierarchy. The results also show that the members with high subcultural capital often have a connection to museums and universities and that these places are related to the construction of authenticity even here. Further the investigation shows that the view on authenticity in the group is crystallizing, causing members to create or join new, similar groups if their view does not correspond to the view in the rest of the group. en_US
dc.format.extent 88 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject Authenticity en_US
dc.subject Netnography en_US
dc.subject Subcultural capital en_US
dc.subject Reenactment en_US
dc.title Det var inte sagor och hittepå en_US
dc.type H2 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Historiska studier
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics