Elevutbyten på Hotell- och Restaurangprogrammet

DSpace Repository

Elevutbyten på Hotell- och Restaurangprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevutbyten på Hotell- och Restaurangprogrammet
Author Ellison, Peter ; Dahlgren, Kenneth
Date 2005
Swedish abstract
Den ökade rörligheten och internationaliseringen i vårt sammhälle bör återspeglas även i skolan. Detta synsätt framgår av Lpf94. Syftet med vårt arbete är att undersöka hur elever uppfattar utbyten med andra skolor i sverige och utomlands i form av studiebesök och praktik. Undersökningen är kvalitativ med enkäter till elever på två skolor som genomfört ett nationellt och ett internationellt elevutbyte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hr-programmet
elevutbyten
internationell
genus
behovsteorier
vidsynthet
Handle http://hdl.handle.net/2043/1857 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics