Bemötande och delaktighet - En kvalitativ studie om äldres möjligheter att påverka biståndsbeslut i mötet med biståndshandläggare

DSpace Repository

Bemötande och delaktighet - En kvalitativ studie om äldres möjligheter att påverka biståndsbeslut i mötet med biståndshandläggare

Details

Files for download
Icon
Examensarbete i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bemötande och delaktighet - En kvalitativ studie om äldres möjligheter att påverka biståndsbeslut i mötet med biståndshandläggare
Author Olsson, Daniel ; Lindholm, Tobias
Date 2015
English abstract
This study examines older people's experiences of attitudes and participation in connection with the aid decisions regarding home care. Our results demonstrate that people felt large confidence to the assistance officer and were involved in its aid application for the home care based on their comments and requests. The people have made contact with the assistance officer at the stage of life that help has been necessary to cope with everyday life in the home. The theory applied was symbolic capital and is based on cultural, social and economic capital that provides status in society, depending on the context.
Swedish abstract
Denna studie undersöker äldre människors upplevelser av bemötande och delaktighet i samband med biståndsbeslut gällande hemtjänst. Våra resultat visar att personerna kände stort förtroende för biståndshandläggaren och var delaktiga i sin ansökan om hemtjänst utifrån deras synpunkter och önskemål. Personerna har tagit kontakt med biståndshandläggaren i det skede av livet som hjälp har varit nödvändigt för att klara vardagen i hemmet. Teorin som tillämpades var symboliskt kapital och är baserad på kulturella, sociala och ekonomiska kapital som ger status i samhället, beroende på sammanhanget.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bemötande
Förtroende
Ekonomi
Delaktighet
Lagstiftning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18579 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics