OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

DSpace Repository

OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER
Author Högberg, Kristina ; Simon, Kristian
Date 2005
English abstract
Aim: The aim of this study is to present the level of knowledge of what literature suggest about the aspects of nursing and intramuscular injections. Methods: According to Goodmans (SBU, 1993) method on how to do a literature review we have done a systematic literature search and review. Searches were made in databases; Cinahl, Medline, PubMed and Swemed+. Eight articles of quantitative design was included in our study. The articles are scrutinized according to Polit et al (2001) and Carlsson & Eiman (2003). Results: With simple methods and by using validated technique for injections the possible pain, risks and complications can be minimized.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att presentera kunskapsläget över vad litteratur föreslår om omvårdnad i samband intramuskulär injektioner. Metod: Vi har skrivit en litteraturstudie där en systematisk litteratursökning genomförts, och där åtta artiklar inkluderats i vår uppsats. Goodmans (SBU, 1993) metod användes. Sökningarna utfördes i följande databaser: Cinahl, Medline, PubMed samt Swemed+. Artiklarna är kritiskt granskade enligt Polit et al (2001) samt en poängsättningstabell (Carlsson & Eiman, 2003). Resultat: Med enkla medel och med en väl utvärderad injektionsteknik minskar risken och incidensen för smärta och komplikationer.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject intramuskulära injektioner
injektionsteknik
injektionsställe
smärta
komplikationer
litteraturstudie
Handle http://hdl.handle.net/2043/1858 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics