Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning

DSpace Repository

Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Formativ bedömning - en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning
Author Gustavsson, Charlotte
Date 2015
Swedish abstract
Gustavsson, Charlotte (2015). Formativ bedömning – en studie om hur lärare uppfattar formativ bedömning (Formative assessment – a study how teachers perceive formative assessment). Malmö högskola, lärande och samhälle, institutionen för skolutveckling och ledarskap, kompletterande pedagogisk utbildning 90hp, huvudämne: pedagogik. Syftet med arbetet är att ta reda på om lärare använder sig av formativ bedömning och i så fall hur lärare definierar och lägger upp formativa bedömning. Med hjälp av teoretiska ramar tas det reda på hur verkligheten kan se ut för en urvalsgrupp. Gruppen i studien är gymnasielärare och metoden är kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att lärarna använder sig av formativ bedömning på olika sätt men tid, träning och övning måste ges för att implementera formativ bedömning fullt ut.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
bedömning
feedback
nyckelstrategier
lärandemål
Handle http://hdl.handle.net/2043/18583 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics