OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

DSpace Repository

OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Högberg, Kristina
dc.contributor.author Simon, Kristian
dc.date.accessioned 2005-12-20T11:17:35Z
dc.date.available 2005-12-20T11:17:35Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/1858
dc.description Syfte: Syftet med litteraturstudien är att presentera kunskapsläget över vad litteratur föreslår om omvårdnad i samband intramuskulär injektioner. Metod: Vi har skrivit en litteraturstudie där en systematisk litteratursökning genomförts, och där åtta artiklar inkluderats i vår uppsats. Goodmans (SBU, 1993) metod användes. Sökningarna utfördes i följande databaser: Cinahl, Medline, PubMed samt Swemed+. Artiklarna är kritiskt granskade enligt Polit et al (2001) samt en poängsättningstabell (Carlsson & Eiman, 2003). Resultat: Med enkla medel och med en väl utvärderad injektionsteknik minskar risken och incidensen för smärta och komplikationer. en
dc.description.abstract Aim: The aim of this study is to present the level of knowledge of what literature suggest about the aspects of nursing and intramuscular injections. Methods: According to Goodmans (SBU, 1993) method on how to do a literature review we have done a systematic literature search and review. Searches were made in databases; Cinahl, Medline, PubMed and Swemed+. Eight articles of quantitative design was included in our study. The articles are scrutinized according to Polit et al (2001) and Carlsson & Eiman (2003). Results: With simple methods and by using validated technique for injections the possible pain, risks and complications can be minimized. en
dc.language.iso swe
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en
dc.subject intramuskulära injektioner en
dc.subject injektionsteknik en
dc.subject injektionsställe en
dc.subject smärta en
dc.subject komplikationer en
dc.subject litteraturstudie en
dc.title OMVÅRDNAD VID INTRAMUSKULÄRA INJEKTIONER en
dc.type M2 en
dc.setspec.uppsok Medicine en
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics