Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan
Author Ibrahimovic Rahic, Amela
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogernas tankar och upplevelser av pedagogisk dokumentation, vilka hinder och svårigheter de stöter på och vad har förändrats i arbetet med dokumentation sedan läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I undersökningen deltog fem pedagoger, varav fyra förskollärare och en barnskötare. Kvalitativa intervjuer användes som forskningsmetod. Empirin analyserades genom den sociokulturella teorin och Vygotskijs tankar om barns lärande och utveckling och även Lenz Taguchis tolkning av det konstruktionistiska perspektivet och pedagogiken inspirerad av Reggio Emilia. Resultatet visar att de flesta pedagoger har en positiv syn på dokumentation och ser dess fördelar. Majoriteten av pedagoger anser att tiden är största hindret i arbetet med dokumentation vilket ibland leder till frustration. Alla pedagoger anser att det är svårt att vara närvarande och dokumenterande pedagog samtidigt. De flesta ser en tydlig förändring i arbetet med dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 45
Language swe (iso)
Subject pedagogisk dokumentation
förskola
Lev Vygotskij
Reggio Emilia
Lpfö 98 Rev 2010
Handle http://hdl.handle.net/2043/18592 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics