Öst och väst, Nord och Syd - En studie av diskussionen om mänskliga rättigheter i FN:s allmänna deklaration och under världs konferensen i Wien

DSpace Repository

Öst och väst, Nord och Syd - En studie av diskussionen om mänskliga rättigheter i FN:s allmänna deklaration och under världs konferensen i Wien

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Öst och väst, Nord och Syd - En studie av diskussionen om mänskliga rättigheter i FN:s allmänna deklaration och under världs konferensen i Wien
Author Hawraman, Abdulrahman
Date 2003
English abstract
Abstract In this work, I deal with the relation between civil and political rights on the one hand and the economic, social, and cultural rights on the other hand in relation to the formulation of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) from 1948 and the Vienna Conference on Human Rights in 1993. Both theoretical and practical aspects of the relation between the two sets of rights are discussed, for example with respect to definition and function of rights, and with respect to the discussions taking place at the adoption of the UDHR and the Vienna Conference. Special attention is directed to the political context of the East-West conflict and the North-South conflict.
Swedish abstract
Abstract I fokus för detta arbete står frågan om förhållandet mellan de medborgerliga och politiska samt de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna i relation till diskussionen om den allmänna förklaringen 1948 och världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i Wien 1993. Både de teoretiska och praktiska aspekterna av detta förhållande uppmärksammas, till exempel med avseende på definition av rättigheter, deras funktion och så vidare, samt de diskussioner som fördes under formuleringen av den allmänna förklaringen och Wienkonferensen. Särskild vikt läggs vid att förstå dessa diskussioner i det politiska sammanhanget av Öst-Väst konflikten samt Nord-Syd konflikten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 91
Language swe (iso)
Subject Allmänna deklaration, Wien konferens, mänskliga rättigheter, universalism, relativism, medborgerliga och politiska rättigheter samt sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/18596 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics