Kost och Lärande

DSpace Repository

Kost och Lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kost och Lärande
Author Olofsson, Anders ; Karlsson, Håkan
Date 2005
English abstract
Nutrition and Learning
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att vi vill undersöka och försöka förstå de samband som vi menar finns mellan elevernas lärande och deras kostvanor. För att eleverna i dagens skola skall må bra och kunna prestera bra krävs att flera yttre faktorer fungerar. Kost, motion och sömn är några av de yttre faktorer som påverkar eleverna. För att nå syftet har vi använt metoden enkät, där 225 elever deltagit. Den litteratur som presenteras belyser kostvanor. Vi tar också upp lite om behovsteorier, motion och sömn i litteraturen. Resultatet av undersökningen visar att en stor del av eleverna äter regelbundet frukost och skollunch. De flesta eleverna är medvetna om att deras kostvanor kan påverka på lärandet. Slutsatsen i vår undersökning är att en god hälsa är en förutsättning för att kunna prestera bra i skolan, men samtidigt blir ungdomarnas kostsvanor allt sämre. De flesta ungdomar vet hur de ska leva hälsosamt, men trots detta är det många som struntar i detta. Förslag till fortsatt forskning skulle vara att ta reda på varför eleverna lever som de gör och försöka att hjälpa de elever som inte lever så hälsosamt med att förbättra deras kostintag.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärande
Kostvanor.
Frukost
Måltider
Snabbmat
Handle http://hdl.handle.net/2043/1860 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics