Support and encounter of patients with ALS and those who are close to them - A litterature review

DSpace Repository

Support and encounter of patients with ALS and those who are close to them - A litterature review

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Support and encounter of patients with ALS and those who are close to them - A litterature review
Author Starck, Camilla ; Wahlgren, Carolina
Date 2005
English abstract
In the present time amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is an untreatable disease and the course of the disease is often very fast. Nursing of the patients has to be specific. Purpose: The purpose of this literature study was to elucidate caregivers encounter of patients with an untreatable disease like ALS and those who are close to the patients. Method: To answer our research questions we have chosen to do a literature study witch is based on ten scientific articles. The articles were quality rated using Carlsson and Eimans ratingscale for qualitative and quantitative studies. As a frame of reference we used a model by Carnevali. Result: To be one of those who are close to the patients with ALS can affect them in a negative way in their daily life. All patients and those who are close to them have to be encountered by their own needs and individual information is an important part of nursing. Conclusion: From our result we made the conclusions that all patients and those who are close to them are individuals and should be encountered by their personal needs.
Swedish abstract
Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är i nuläget en obotlig sjukdom och sjukdomsförloppet går ofta väldigt fort. Omvårdnaden måste därför vara specifik för dessa patienter. Syfte: Huvudsyftet med denna litteraturstudie var att belysa vårdpersonalens stöd och bemötande av patienter med en obotlig sjukdom som ALS och deras närstående. Syftet var även att belysa hur de närstående påverkas av att vara vårdgivande åt sin närstående med ALS. Metod: För att besvara våra frågeställningar har vi valt att göra en litteraturstudie som bygger på tio vetenskapliga artiklar. Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån Carlsson och Eimans bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Som teoretisk referensram har vi använt oss av en modell av Carnevali. Resultat: Att vara närstående till patienter med ALS påverkar de flesta negativt på något sätt i deras dagliga liv. Alla patienter och dess närstående måste bemötas utifrån sina behov och individuell information är en viktig del i omvårdnadsarbetet. Slutsats: De slutsatser vi drar utifrån vårt resultat är att alla patienter och deras närstående är individer och bör därför bemötas på ett individuellt sätt utifrån deras individuella behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject ALS
Amyotrophic lateral sclerosis
caregivers
encounters
literature review
professionals
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/1863 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics