Mannen som blev ishockeyspelare - maskulinitetsideal och fair play i diskussionen om svensk ishockey 1969-1976

DSpace Repository

Mannen som blev ishockeyspelare - maskulinitetsideal och fair play i diskussionen om svensk ishockey 1969-1976

Details

Files for download
Icon
Masteruppsats ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title Mannen som blev ishockeyspelare - maskulinitetsideal och fair play i diskussionen om svensk ishockey 1969-1976
Author Berg, John
Date 2015
English abstract
Why is it important to investigate in what ways ideals of masculinity in ice hockey has changed over time? This question has several answers. In this essay, I search to relate the masculinity ideals into a wider perspective connected to the Swedish ice hockey’s development during the years between 1969-1976. During these years, Swedish ice hockey went through many changes, but the most important was probably the shift from being an amateur sport to become professional. By looking at how the expectations on the players was changing in relation to that, one can earn more knowledge of how the professionalism process affected individuals. Through this, I have also been able to see how ideals of fair play had a different meaning in line with the professionalism process. Masculinity in this essay is defined as expectations, more exactly how ice hockey playing men were supposed to act and behave both on and off the ice. That in contrast to a lot of earlier research, which often has focused on the male body to investigate masculinity. I have been inspired by R.W Connell’s theory of hegemonic masculinity, who argues that masculinity is something that is created in social interactions between people and also can be changed from time to time. The result shows that expectations on male ice hockey players was changing over time. From having been expected to be restrained, loyal and a team player, the masculinity ideals changed to include ambition, indivudualism and focus on results. The ideal of fair play went from being something "built in” to something that had to be added on. This was depicted by so-called fair play trophies that began to become common during the 1970s. Fair play was something you were rewarded for, instead of being somewhat implied. Keywords: masculinity, ice hockey, hockey, sport, fair play, expectations, maskulinitet, ishockey, Connell, förväntningar
Swedish abstract
Varför är det viktigt att undersöka på vilka sätt maskulinitetsideal i svensk ishockey har ändrats över tid? Den här frågan har flera svar. I den här uppsatsen har jag haft ambitionen att relatera maskulinitetsideal till svensk ishockeys utveckling åren 1969-1976 i ett vidare perspektiv. Under dessa år genomgick svensk ishockey många förändringar, men den största var förmodligen skiftet från att vara en amatörsport till att bli en professionell. Genom att studera hur förväntningarna på spelare ändrades under den här tiden, kan man bilda en förståelse för hur professionaliseringen av sporten påverkade enskilda spelare. Detta har i sin tur gett mig kunskap om hur ideal om rent spel, fair play, fick en annan innebörd i takt med professionaliseringsprocessen. Maskulinitet definieras i den här uppsatsen som förväntningar, alltså hur manliga ishockeyspelare förväntades uppträda och uppföra sig såväl på som utanför isen. Detta till skillnad mot en stor del av den tidigare forskningen, som ofta lagt fokus på den manliga kroppen för att undersöka maskulinitet. Jag har låtit mig inspireras av R.W Connells teori om hegemonisk maskulinitet, som menar att maskulinitet skapas i sociala interaktioner mellan människor och kan ändras över tid. Resultaten visar att förväntningar på spelarna ändrades över tid. Från att ha förväntats vara återhållsamma, lojala lagspelare ändrades maskulinitetsidealen mot att handla om ambition, äregirighet, individualism och fokus på resultat. Fair play gick från något "inbyggt" till att bli något som fick adderas i efterhand, något som visade sig inte minst genom sk. fair play-troféer som började bli vanligt förekommande under 1970-talet. Fair play blev någonting man i högre grad blev belönad för, istället för att vara en underförstådd del av spelet. Nyckelord: masculinity, ice hockey, hockey, sport, fair play, expectations, maskulinitet, ishockey, Connell, förväntningar
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 66
Language swe (iso)
Subject Maskulinitet
Masculinity
Ice hockey
Ishockey
Förväntningar
Expectations
Fair play
Rent spel
Handle http://hdl.handle.net/2043/18643 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics