Mot en musikvetenskap för förskolan

DSpace Repository

Mot en musikvetenskap för förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Mot en musikvetenskap för förskolan
Author Söderman, Johan ; Riddersporre, Bim
Editor Askander, Mikael ; Lundin, Johan A. ; Söderman, Johan
Date 2014
Swedish abstract
Den här framställningen tar sin utgångspunkt i en presentation på Musik och Samhälle-konferensen 2013 kring musikens roll på förskolan vilket i sin tur var initierat ur arbetet med antologin Musikvetenskap på förskolan, som finns utgiven på Natur & Kultur (Riddersporre & Söderman, 2012). I texten argumenterar vi för musikens självklara del inom förskolans verksamhet och visar varför musik i förskolan bör grundas i tidigare och aktuell forskning. Musik finns i hela det samlade skolsystemet varav förskolan är den första delen. Här läggs grunden för barnets fortsatta musikaliska utveckling. Kapitlet är en bearbetning av Bim Riddersporres text om det nyfödda barnets musikaliska utveckling och Johan Södermans bidrag i samma antologi om hur musikaliska värderingar, kategorier och populärmusik påverkar förskollärarnas praktiska och musikaliska verksamhet.
Publisher Kira
Host/Issue Coda : andra antologin om Musik och Samhälle
ISBN 9789198092196
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18648 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics