Barns verkliga intresse - en studie om pedagogers metoder för att fånga upp barns intressen och skapa delaktighet

DSpace Repository

Barns verkliga intresse - en studie om pedagogers metoder för att fånga upp barns intressen och skapa delaktighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Barns verkliga intresse - en studie om pedagogers metoder för att fånga upp barns intressen och skapa delaktighet
Author Varga, Lovisa
Date 2014
English abstract
-
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur pedagoger inom förskolan arbetar för att lära sig mer om och fånga upp barns intressen . Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med två verksamma pedagoger inom förskolan. Pedagogerna menade att en stor del av delaktighetsarbetet är att arbeta utifrån barns intressen. Men under intervjuerna kom det fram att pedagogerna anser det som svårt och problematiskt att fånga upp barns intressen. En omständighet som pedagogerna beskrev som svår, jobbig och problematisk var att fånga upp barnens verkliga intresse. Att få de tysta och blyga barnen att prata är ingen svårighet. Utan det problematiska ligger i att få barnen att berätta vad de verkligen är intresserade av. En metod som pedagogerna använder sig av för att fånga upp barns intressen är observation. Pedagogerna observerade vad barnen väljer att leka med under den fria leken och vilka material eller leksaker barnen själva väljer att leka med. Då pedagogerna menar att det är under den fria leken som barnen har en möjlighet att göra precis vad de vill. Så om ett barn exempelvis väljer att alltid leka med bilar under den fria leken finns den en möjlighet att detta barn har ett intresse för bilar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Barns reella intressen delaktighet observationer förskolan
Handle http://hdl.handle.net/2043/18655 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics