Aggressivt beteende : Pedagogers syn på barn som uppvisar aggressivt beteende

DSpace Repository

Aggressivt beteende : Pedagogers syn på barn som uppvisar aggressivt beteende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Aggressivt beteende : Pedagogers syn på barn som uppvisar aggressivt beteende
Author Stigenhag, Eva ; Strandberg, Pia ; Svensson, Ewa
Date 2006
English abstract
Aggressive behavior How teatchers look at children who demonstrate aggressive behavior
Swedish abstract
Stigenhag, Eva. Strandberg, Pia. & Svensson, Ewa. (2005). Aggressivt beteende. Pedagogers syn på barn som uppvisar aggressivt beteende. (Aggressive behavior. How teachers look at children who demonstrate aggressive behavior). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med följande arbete är att problematisera begreppet ”aggressivt beteende” när pedagoger möter beteendet bland barn i förskola och skola. Arbetet behandlar pedagogers syn på och förhållningssätt till barn som uppvisar aggressivt beteende. Arbetet tar också upp orsaker till aggressivt beteende och olika vägar att bemöta det. Arbetet ger en översikt av olika författares slutsatser angående orsaker till aggressivt beteende och möjliga vägar att bemöta och reducera aggressivt beteende. Genom djupintervjuer med femton pedagoger vill vi belysa pedagogers syn på barn som uppvisar aggressivt beteende och hur de går till väga för att bemöta det. Resultaten visar att aggressivt beteende orsakas av sociala, kulturella, ekonomiska och psykologiska betingelser och att det till största delen är ett inlärt beteende. I vår undersökning får vi fram att antalet barn som uppvisar aggressivt beteende ej har ökat, men att yttringarna av det aggressiva beteendet har blivit hårdare. Barn som uppvisar aggressivt beteende påverkar verksamheten i förskola och skola starkt och pedagogerna efterlyser fortbildning och stöd.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject aggressivt beteende
fortbildning
förhållningssätt
föräldraskap
samhällsfaktorer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1866 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics