Nålar i sjukvården

DSpace Repository

Nålar i sjukvården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Nålar i sjukvården
Author Tan, Evangelina
Date 2005
English abstract
The aim of this study is to investigate the effect of acupuncture and give some examples of which area acupuncture have been used so far. The method is a systematic review of literature based on 8 articles. These articles were revised according to Polit & Hunglers´ criterion for a research article. However the reliability of these 8 articles are valued according to Eiman & Carlssons´ assessment pattern for qualitative and quantitative study. Electronic database as Cinahl, Cochrane Library, PubMed, and Medline had been used in searching research articles. The findings of this study show an overwhelming extent of positive experiences of acupuncture treatment in symptom, mental, emotional and social plan. The patient experiences the effect of acupuncture by alleviating the pain, by having strength and stamina and better self-confidence.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka effekten av akupunktur samt ge exempel på några områden inom vilka akupunktur hittills har används. Metoden är en litteraturstudie som baserar på nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna granskas utifrån kriterier på vad en vetenskaplig artikel ska innehålla enligt Polit. & Hungler. Reliabiliteten av 8 artiklar betygsätts enligt Carlsson & Eimans bedömningsmall för kvalitativ och kvantitativ studier. Elektroniska databaser som Cinahl, Cochrane Library, PubMed, och Medline har använts vid litteratursökning. Resultatet av denna studie visar på övervägande positiva effekter av akupunktur på symtom, mentalt o emotionellt och socialt. Patienten upplever att symtomen lindrades, att ha styrka och uthållighet och bättre självförtroende.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject acupuncture
complementary medicine
nursing
Handle http://hdl.handle.net/2043/1867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics