Påverkar födelsedatumet din framtid? - Selektion inom svensk ungdomsinnebandy

DSpace Repository

Påverkar födelsedatumet din framtid? - Selektion inom svensk ungdomsinnebandy

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Påverkar födelsedatumet din framtid? - Selektion inom svensk ungdomsinnebandy
Author Svensson, Pierre
Date 2006
Swedish abstract
Sammanfattning Utgångspunkten är tidigare selektionsforskning som visat att, ju tidigare man är född på året desto större är chansen att klara sig genom selektionsprocesserna. Studiens syfte är att undersöka åldersfördelningen mellan innebandyspelade individer på tre olika ungdomsnivåer. Studiens empiri behandlar både flickors och pojkars åldersfördelning. Genom att kvartalsindela individerna ges möjligheten att se om den fysiska mognaden spelar någon roll i innebandyns selektionsprocess. För att kunna genomföra en kvartalsindelning så krävdes det tillgång till individernas sex första siffror i personnumret. Genom att studera officiella dokument så erhölls dessa uppgifter. En kvantitativ metod användes och 1482 individer ingick i studien. Studien visar ett tvärsnitt genomfört under säsongen 2003/2004. Tvärsnittet är genomfört på tre olika nivåer U15, U17 och U19. De två första nivåerna spelar Distriktslags SM och den tredje nivån innebär landslagsspel. Slutsatsen är att de svenska innebandyungdomarna genomgår en selektionsprocess, där innebandyns specifika karaktär blir en bidragande orsak till processens utfall.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Innebandy
Selektion
Åldersfördelning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1871 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics