Elevers och lärares initiativ till effektiv kommunikation vid lektioner i matematik

DSpace Repository

Elevers och lärares initiativ till effektiv kommunikation vid lektioner i matematik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers och lärares initiativ till effektiv kommunikation vid lektioner i matematik
Author Lindecrantz, Anna ; Wassdahl, Magdalena
Date 2015
English abstract
This paper is an advanced level degree project in the major subject in mathematics of teachers training in Sweden. The aim of this paper is to examine the initiatives taken by teachers and students to accomplish effective verbal communication in the classroom during lessons in Mathematics. Because language is an important tool for understanding and is under constant development, we considered it important to examine the verbal communication in a mathematical context. The method used to collect data and empirical material of the study was structured observations. The survey was conducted in two elementary schools in southern Sweden and the results of the study show that both teachers and students take initiatives towards making the verbal, mathematical communication more effective.
Swedish abstract
Föreliggande studie är ett examensarbete på avancerad nivå inom grundlärarutbildningen F-3 i fördjupningsämnet matematik och lärande. Syftet med arbetet har varit att undersöka vilka initiativ som tas av lärare eller elever för att göra den verbala klassrumskommunikationen effektiv under matematiklektioner. Språket är ett viktigt verktyg under ständig utveckling varför vi ansåg det viktigt att undersöka den verbala kommunikationen i en matematisk kontext. Till insamlingen av det empiriska materialet har strukturerade observationer använts som metod. Undersökningen genomfördes på två grundskolor i södra Sverige. Resultatet av studien visar att både lärare och elever på olika sätt tar initiativ till att försöka effektivisera den verbala, matematiska kommunikationen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject matematikundervisning
grundskola
effektiv kommunikation
verbal kommunikation
Handle http://hdl.handle.net/2043/18719 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics