Cytostatika- och strålbehandling. En litteraturstudie om faktorer som kan påverka patienters upplevelser av behandlingen samt av sjuksköterskans omvårdnadsroll.

DSpace Repository

Cytostatika- och strålbehandling. En litteraturstudie om faktorer som kan påverka patienters upplevelser av behandlingen samt av sjuksköterskans omvårdnadsroll.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Cytostatika- och strålbehandling. En litteraturstudie om faktorer som kan påverka patienters upplevelser av behandlingen samt av sjuksköterskans omvårdnadsroll.
Author Engelbrecht, Malin ; Kulinski, Sandra
Date 2006
English abstract
More than ten million people in the whole world get cancer each year. The incidence of can-cer is increasing and about every third person in Sweden gets cancer at some point in their lifetime. Each year 20 000 people in Sweden die from cancer. The aim of this literature re-view was to examine factors that can affect patients’ experiences of chemotherapy and radio-therapy plus of the caring role of nurses in the therapies. The method was a literature review of 11 scientific articles that was analysed according to Polit et al (2001) criteria’s. The result shows that the information needs in patients treated by chemotherapy and radiotherapy are large. Many patients experienced that they did not get enough information about their treat-ment, treatment related side-effects and prognosis. With information from nurses about self-care behaviours, the self-care can be powered and the side-effects can decrease. The most common and serious side-effects that were experienced by the patients in this review were fatigue and oral difficulties. Nursing interventions can help patients to cope with and relieve these side-effects.
Swedish abstract
I hela världen drabbas mer än tio miljoner människor av cancer varje år. Incidensen för cancer är ökande och cirka var tredje person i Sverige drabbas av någon form av cancer under sin livstid. Varje år dör ungefär 20 000 personer i Sverige av cancer. Syftet med denna litteratur-studie var att undersöka faktorer som kan påverka patienters upplevelser av cytostatika- och strålbehandling samt av sjuksköterskans omvårdnadsroll kring behandlingen. Metoden var en litteraturstudie av 11 vetenskapliga artiklar granskade enligt Polit m fl (2001) kriterier för vetenskaplighet. Resultatet visar att informationsbehovet hos patienter som behandlas med cytostatika- och strålbehandling är stort. Många patienter upplever att de inte får tillräcklig information angående behandling, behandlingsrelaterade biverkningar samt prognos. Med hjälp av information från sjuksköterskor angående egenvård kan denna styrkas och upplevel-ser av biverkningar därmed minskas. De vanligast förekommande och svåraste biverkningarna som patienterna i studien upplevde var fatigue och munbesvär. Sjuksköterskeinterventioner kan hjälpa patienter att handskas med och lindra dessa biverkningar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject cancer
cytostatikabehandling
egenvård
information
litteraturstudie
patientupplevelser
strålbehandling
Handle http://hdl.handle.net/2043/1872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics