Genetikundervisning utifrån ett högskoleförberedande perspektiv

DSpace Repository

Genetikundervisning utifrån ett högskoleförberedande perspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Genetikundervisning utifrån ett högskoleförberedande perspektiv
Author Orrling, Hanna
Date 2015
Swedish abstract
Genetik är ett erkänt komplicerat ämne att undervisa i. Ett flertal studier visar att elever har svårt att ta till sig den oerhörda mängd begrepp, modeller och teorier som genetiken presenterar. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns tydliga problemområden i genetikundervisningen på gymnasiet sett utifrån ett högskoleförberedande perspektiv. Utrustas inte eleverna med tillräckliga kunskaper eller har universitetslärarna för höga förhoppningar om studenternas ingångskunskaper? En genetikkurs på universitetet blev föremål för min studie där jag, både kvalitativt och kvantitativt, undersökte frågan. Resultatet visade att eleverna ansåg sig ha mestadels goda kunskaper, men att vissa begrepp var betydligt svårare att förstå. De tyckte även att uppfattningen om deras kunskaper bekräftades när de började studera på universitetet. Universitetslärarna tyckte att de nya studenterna för det mesta saknade en hel del viktiga kunskaper, och framför allt ansåg de att det råder stor förvirring om vad olika begrepp faktiskt betyder. Det påvisades även att det råder osäkerhet i vad elever har för genetikkunskaper när de lämnar gymnasiet samt vilka kunskaper som krävs av universitet/högskola. Alltså bör kommunikationen mellan gymnasiet och högskola/universitet förbättras.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Genetik
undervisning
högskoleförberedande gymnasieskola
terminologi
vardagsföretällningar
organisationsnivåer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18722 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics