Att veta vad man inte vet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att veta vad man inte vet
Author Bengtsson, Robin ; Carlsson, Björn
Date 2015
Swedish abstract
I detta examensarbete belyser vi vikten av att veta vad man vet och inte vet. En kvantitativ studie genomfördes med samhällslärarstudenter som underlag där de fick skatta sin upplevda självförmåga. Ett instrument användes sedan för att mäta benägenhet att erkänna egna kunskapsluckor. Resultatet analyserades med en rad statistiska metoder och flertalet teorier applicerades för att förklara resultatet och dess innebörd, däribland teorin om den reflekterande praktikern. En medelstark korrelation återfanns mellan upplevd ämneskompetens och upplevd självförmåga. I övrigt fanns inga signifikanta resultat. Resultatet är på grund av urvalet icke generaliserbart, men öppnar för framtida forskningförslag.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject metakognition
professionsutveckling
reflektion
självvärdering
upplevd självförmåga
Handle http://hdl.handle.net/2043/18723 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics