Multipel skleros. En systematisk litteraturstudie om MS påverkan på det dagliga livet, och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i MS-vården

DSpace Repository

Multipel skleros. En systematisk litteraturstudie om MS påverkan på det dagliga livet, och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i MS-vården

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Multipel skleros. En systematisk litteraturstudie om MS påverkan på det dagliga livet, och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder i MS-vården
Author Håkansson, Isabel ; Laszlo, Liselott
Date 2006
English abstract
MS is a chronic disease that affects every aspect of human life; the daily life, family relations as well as working life. The aim of the study is to describe what effect MS has on the daily life and its influence on relations with other people and what nursing care is demanded. Chosen theoretical frame of reference for the study was Carnevali theories of nursing. The method in use is a systematic literature review that is based on nine articles evaluated according to Polit et al. (2001). The result revealed that MS effects the daily life and the nurse has an important role in the nursing of MS patient. The nurse should make an individual nursing plan to help each patient to keep the function of the daily life.
Swedish abstract
MS är en kronisk sjukdom som påverkar alla aspekter i en människas liv; det dagliga livet, familjerelationerna såväl som arbetslivet. Syftet med vårt arbete är att beskriva vilken påverkan MS har på det dagliga livet och hur det påverkar individen i relation med andra människor samt att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder som krävs i denna situation. Vald teoretisk referensram är Carnevalis omvårdnadsmodell. Metoden är en systematisk litteraturstudie som grundar sig på nio vetenskapliga artiklar vilka är granskade enligt Polit et al. (2001). Resultatet visar att MS påverkar det dagliga livet och att sjuksköterskan spelar en viktig roll i vården av MS patienter. Sjuksköterskan bör göra en individuellt anpassad omvårdnadsplan för att hjälpa patienten bibehålla funktionen av det dagliga livet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject arbete
dagligt liv
MS
sexualitet
sjuksköterska
sociala relationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/1874 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics