Återkoppling på texter i årskurs 1

DSpace Repository

Återkoppling på texter i årskurs 1

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Hanski, Johanna
dc.contributor.author Haraldson, Rebecca
dc.date.accessioned 2015-04-22T09:23:41Z
dc.date.available 2015-04-22T09:23:41Z
dc.date.issued 2015 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18746
dc.description Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur återkoppling används i skrivandet av texter i årskurs ett i ämnet svenska. Det empiriska materialet har samlats in genom observationer samt kvalitativa intervjuer. Arbetet genomsyras av ett kvalitativt förhållningssätt. Det problemområde som framförs i texten är att återkoppling har visats ha stor betydelse för elevers lärande, trots detta upplevs det som att det inte läggs så mycket fokus på återkoppling. Resultatet visar på att vid skrivande av texter i årskurs ett är det endast den muntliga återkopplingen som går att urskilja. Utifrån vårt empiriska material ser vi att den skriftliga återkopplingen är helt utebliven. Återkoppling har en stor påverkan på elevers lärande. Detta bland annat då eleverna involveras i sin egen kunskapsutveckling. Elevernas arbete och utveckling synliggörs genom återkoppling. Vårt resultat visar att både lärare och elever har ett positivt förhållningssätt gentemot återkoppling. I vårt empiriska material framkommer det att eleverna tar till sig den muntliga återkopplingen och använder den på ett sätt som främjar deras lärande. Även lärarna har användning av återkoppling i syfte att utveckla och förbättra sin undervisning. En av de slutsatser som dras i arbetet är att den muntliga återkopplingen framställs som mer formativ än den skriftliga återkopplingen. Genom att använda sig av muntlig återkoppling skapas en dialog mellan lärare och elev vilket innebär att eleverna får kunskap om var de befinner sig i sitt lärande. en_US
dc.format.extent 43 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject Bedömning en_US
dc.subject Formativt lärande en_US
dc.subject Kunskapsutveckling en_US
dc.subject Lärande en_US
dc.subject Texter en_US
dc.subject Återkoppling en_US
dc.title Återkoppling på texter i årskurs 1 en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Grundlärarutbildning inr. F-3
 Find Full text Files for download
Icon
Main article

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics