Sjuksköterska - Vem är jag?

DSpace Repository

Sjuksköterska - Vem är jag?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Sjuksköterska - Vem är jag?
Author Andersson, Louise ; Bengtsson, Maria
Date 2006
English abstract
The aim of this literature review is to illustrate the characteristics of nurses and nursing students according to scientific literature, on the basis of two questions at issue: What are the characteristics of nurses and nursing students and what is specific for the occupational role of nurses? The results are introduced from the basis of themes nursing students, nurse – characteristics, - professional role, professional socialization and nursing students view of care. The authors conclusions summarize the results that the study illustrate, videlicet that every nurse is unique.
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att belysa det som är utmärkande för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter enligt vetenskaplig litteratur, utifrån två frågeställningar: Vad är karakteristiskt för sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter och vad är specifikt för sjuksköterskans yrkesroll? Resultatet presenteras utifrån teman sjuksköterskestudent, sjuksköterska - egenskaper, - yrkesroll, professionell socialisation samt sjuksköterskestudenters syn på omvårdnad. Författarnas slutsatser sammanfattar de resultat studien belyser, nämligen att varje sjuksköterska är unik.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Karakteristika
litteraturstudie
sjuksköterska
sjuksköterskestudent
socialisation
yrkesroll
Handle http://hdl.handle.net/2043/1875 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics