Mat och hälsa i skola och fritidshem

DSpace Repository

Mat och hälsa i skola och fritidshem

Details

Files for download
Icon
Mat och hälsa i ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mat och hälsa i skola och fritidshem
Author Andersson, Christoffer ; Körner, Sara
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att ta reda på vad elever har för åsikter gällande skolmaten samt att undersöka hur pedagoger på fritidshem arbetar med hälsa. För att ta reda på detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från fyra olika skolor. På dessa skolor delades även enkäter ut till 148 elever i årskurs tre med frågor som rör deras matvanor. Resultatet vi fick fram var bland annat att pedagogens egen syn på hälsa spelar roll för hur de arbetar med hälsa på fritidshem. Genom enkätsvaren gick det att utläsa att de flesta elever äter skolmaten varje dag men få tycker det är gott, vilket kan tolkas som att elever ser värdet i att fylla på kroppen med energi för att orka med hela skoldagen. I detta arbete lyfts det fram olika teorier och perspektiv på vad hälsa är.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject Mat
Hälsa
Fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/18763 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics